Investigații Private

«Mai bine un sfirşit cu suferinţe,
decît o suferinţă fără sfîrşit!»

Contacte:
0 691-50-691
0 22 74-44-09

Obiectul de activitate al agenţiei cuprinde:

 • Investigaţii privind conduita şi moralitatea publică a unei persoane (observare în spaţiul public, filaj, etc.);
 • Investigaţii privind comportamentul, anturajul şi preocupările ascunse ale copiilor;
 • Investigaţii complexe cu privire la copii care urmează a fi înfiaţi şi familiile acestora;
 • Investigaţii privind verificarea sub toate aspectele referitoare la viitorul soţ/soţie, ginere/noră;
 • Investigaţii privind stabilirea filiaţiei cînd persoana nu-şi cunoaşte părinţii;
 • Investigaţii privind acte care să ateste gradul de rudeni cu anumite persoane;
 • Investigaţii privind documentele care să ateste drepturile şi obligaţiile de participare la masa succesorală;
 • Investigaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile soţilor referitoare la patrimonial comun, în caz de partaj;
 • Investigaţii şi verificări cu privire la persoanele dispărute de la domiciliu;
 • Investigaţii privind atestarea investiţiilor realizate referitoare la un bun mobil sau imobil ce reprezintă obiectul unui litigiu;
 • Investigaţii privind adresa, ocupaţia şi stilul de viaţă al unei persoane (identificare domiciliu, date de stare civilă, loc de muncă, etc);
 • Investigaţii privind relaţiile pre şi post matrimoniale;
 • Investigaţii privind fidelitatea soţului/soţiei;
 • Investigaţii privind locurile şi perioadele de călătorie ale unei persoane în străinătate sau în ţară;
 • Investigaţii ipotecare, cadastrale, testamentare etc.;
 • Investigaţii privind căutarea de probe şi contraprobe necesare în procese;
 • Investigaţii privind alte informaţii necesare apărătorilor în procese;
 • Investigaţii privind căutarea şi identificarea unor martori participanţi la evenimente aflate în litigiu;
 • Investigaţii privind alte activităţi care nu contravin legii şi nu sunt de competenţa exclusivă a organelor din structurile specializate de stat.
 • Investigaţii privind identificarea scurgerilor de informaţii din companii sau reşedinţe;
 • Investigaţii privind solvabilitatea şi seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţială parteneră într-o afacere;
 • Investigaţii privind starea de loialitate şi corectitudine a angajaţilor firmei, sub raportul:
  • îndeplinirii sarcinilor profesionale specifice;
  • modului în care respectă secretul profesional;
  • modului în care acţionează sau nu pentru promovarea imaginii firmei;
 • Investigaţii privind viitorii parteneri de afaceri, persoane fizice şi juridice, sub raportul:
  • bonităţii şi solvabilităţii acestora;
  • seriozităţii şi corectitudinii în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract;
  • asigurării împotriva riscurilor, când li s-a livrat sau urmează să li se livreze o cantitate de marfă;
 • Investigaţii privind corectitudinea partenerilor de afaceri sau a angajaţilor;
 • Investigaţii privind anumite societăţi comerciale, verificări patrimoniale;
 • Investigaţii privind identificarea debitorilor şi bunurilor care urmează a fi executate pe cale judecătorească;
 • Investigaţii privind fraude în domeniul comerţului (clienţi rău platnici, reţele de firme organizate pentru fraudă etc.); bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unor părţi în proces şi activităţi de recuperare a lor;
 • Investigaţii privind căutarea şi identificarea unor martori participanţi la evenimente aflate în litigiu;
 • Investigaţii privind căutarea de probe şi contraprobe necesare în procese;
 • Investigaţii privind controlarea CV-urilor angajaţilor sau viitorilor angajaţi, anchete de moralitate, loialitate şi seriozitate (salariaţi, viitori colaboratori, viitori clienţi, etc.);
 • Investigaţii şi cercetări ipotecare, cadastrale, testamentare etc.;
 • Investigaţii privind selecţionarea personalului în vederea angajării.
 • Investigaţii privind alte activităţi care nu contravin legii şi nu sunt de competenţa exclusivă a organelor din structurile specializate de stat.

Serviciile au caracter diferit, dar toate problemele sunt individuale şi diferite, de aceea studiaţi cu atenţie compartimentul servicii. Dacă nu veţi găsi compartimentul legat cu problema dumneavoastră contactaţi la tel: +373 691-50-691

Partenerul nostru